SAP Quality Management med Fiori i molnet

Tillverkande industri | Fredrik Ring

SAP Quality Management med Fiori i molnet

Många företag utvärderar om och hur SAP Fiori kan göra det enklare för slutanvändare att vara delaktiga i sina verksamhetsprocesser. En viktig utgångspunkt är ofta hur SAP-lösningarna kan anpassas för att möta verksamhetens krav på användbarhet och tillgänglighet för vissa användarkategorier inom företaget.

Genom att jobba agilt och använda SAP Fiori i molnet hjälpte Avega Group en internationell koncern inom tillverkande industri att snabbt ta fram ett enklare och mer användarvänligt system för felhantering inom service och produktionsprocesserna. Det nya systemet, som är mer standardiserat utan att göra avkall på verksamhetens krav, har lett till en ökad delaktighet och engagemang från användarna.

Modernt, attraktivt och lättanvänt användargränssnitt

En internationell koncern inom tillverkande industri hade en fragmenterad systemflora för felhantering inom service- och produktionsprocesserna. Samtidigt fanns ett beslut om att harmonisera och närma sig standardhantering i SAP gällande felhantering. Kunden har använt SAP som standardplattform i över 20 år och tack vare de nya möjligheterna som SAP erbjuder vill man utnyttja plattformen ännu mer. Kundens utgångspunkt var en sammanställd kravbild från de tidigare systemen och processerna, samt önskemål om ett modernt, attraktivt och lättanvänt användargränssnitt. Kunden vände sig till Avega för initial utvärdering av tekniska möjligheter och sedan framtagande av en lösning. Efter en kort utvärdering där bland annat SAP Fiori, Adobe Interactive Forms (SmartForms), SAP Screen Personas och SAP WebDynpro utvärderades, blev slutsatsen i detta fall att använda SAP Fiori.

I detta perspektiv ställdes man inför ett antal kritiska frågor såsom:

  • Hur ska kravbilden från det tidigare förfarandet hanteras när man går mot ett standardiserat arbetssätt?
  • Hur bibehåller man verksamhetens möjlighet till anpassningar utan att försvåra applikationsförvaltningen?
  • Hur bygger man ett lättanvänt system som blir tillgängligt för ovana systemanvändare och minimerar slutanvändarutbildningen?
  • Hur kan man hantera den stora komplexiteten i felhanteringen och samtidigt säkerställa kvalitet och enkelhet för användaren?
  • Hur kan man växa med leverantören (SAP) om allt inte finns färdigt?

Agilt angreppsätt med prototyper i molnlösning

I detta uppdrag agerade Avega Group rådgivare och implementatör kring SAP Fiori-ramverket, SAP Quality Management, SAP Business Workflow och SAP Gateway (OData/REST). Det var ett nära samarbete med verksamhetspersoner runt kravhantering och presentationsunderlag som en del av kundens harmoniserings- och implementationsprocess. En stor och vanlig utmaning är att snabbt kunna visa slutanvändarna resultat i komplexa IT-landskap. Vägen fram blev att använda ett agilt angreppsätt genom att utveckla prototyper i en frikopplad molnlösning för att bl.a. minimera beroenden utanför projektet och samtidigt snabbt kunna utvärdera lösningen tillsammans med verksamheten.

En röd tråd genom hela uppdraget var att visa på möjligheter i SAPs nya tekniker och hitta möjligheter att gå mot ett standardiserat arbetssätt utan att ge avkall på specifika verksamhetskrav. Projektet hade sin utgångspunkt i standard SAP Fiori-applikationer, som sedan utökades för att fullt ut täcka verksamhetens önskemål. Möjliggörarna i detta fall, utöver SAPs Fiori ramverk, var det agila angreppsättet och den molnbaserade lösning som användes.

Avega tillhandahöll i detta fall arkitektur och teknisk expertis inom SAP Fiori, molnplattformen och det agila sättet att angrip utmaningen.

Resultatet över förväntan

Resultatet blev att projektet levererade inom de hårt satta tidsramarna och inom budget med ett resultat över förväntan från slutanvändarna. Baserat på det agila angreppssättet kände kunden/slutanvändarna stort engagemang och delaktighet. En viktig faktor för att kunna komma igång väldigt snabbt var att kunna frånkoppla projektet från befintlig infrastruktur genom att använda en molnlösning. På en mycket kort tid fick kunden möjlighet att vara delaktig, tillgodogöra sig ny teknik, prova ett nytt angreppsätt och förankra lösningen i verksamheten för framtiden. Efter projektet är det verksamheten som har idéer och driver på –  inte IT.

PDF Kundcase


Visa alla kundcase

Senaste kundcasen