Skanska – Introduktion av Oracle Fusion Applications

Övriga branscher | Peter Johansson

Skanska – Introduktion av Oracle Fusion Applications

Skanska Sverige har de senaste 15 åren arbetat i ett ERP-system från Oracle. Systemet har under årens lopp utvecklats med ett stort antal specialanpassningar, vilket gjort det dyrt att förvalta.

Skanska har även förändrats verksamhetsmässigt och systemet kunde inte längre tillgodose verksamhetens krav. Därför beslutade Skanska Sverige att implementera Fusion Applications – ett helt nytt affärssystem på marknaden. Avega Group har bemannat ett flertal roller i programmet, bland annat som projektledare för arbetet i portföljen IT Delivery, integrationsexpert för Fusion Middleware, förvaltningsansvarig för utveckling i Fusion Applications samt migreringsansvarig för driftsättning av den första releasen.

Utmaning

Projektet är en av de första riktigt stora implementationerna av Fusion Applications i världen, vilket inneburit en viss osäkerhet kring vilka fördelar respektive begränsningar som detta nya, komplexa system innebär. Att implementera en helt ny produkt för med sig olika typer av utmaningar, såväl tekniskt som kopplat till tillgång på kvalificerad specialistkompetens med tidigare erfarenhet av lösningen. Detta försvårade även tidsestimeringen för projektet. Ytterligare en utmaning är att implementeringen genomförs parallellt i Sverige och Finland med olika globala systemintegratörer i respektive land.

Resultat

Den första releasen i Fusion Applications-projektet är nu slutförd och har uppfyllt förväntningarna. Långsiktiga resultat- och effektmål kommer att kunna mätas först efter slutlig leverans av samtliga releaser. Avega Group har bidragit till att tydliggöra Skanskas kravställningar gentemot Oracle och de två systemintegratörerna och därmed medverkat till ett bättre samarbete. Avega Groups specialistkunskaper inom Oracle Fusion Middleware har, tillsammans med tidigare erfarenheter av Skanskas verksamhet och en god kännedom om organisationen, medverkat till den lyckade driftsättningen av den första releasen. En bra grund är nu lagd inför det fortsatta programmet, där nästa release beräknas till första kvartalet 2016.

PDF Kundcase Skanska


Visa alla kundcase

Senaste kundcasen