Swedbank – Bankgemensam lösning för mobila betalningar med SWISH

Bank/finans/försäkring | Peter Johansson

Bankgemensam lösning för mobila betalningar med SWISH

Swish lanserades i december 2012 med gott resultat. Nu kan de svenska bankkunderna snabbt och säkert genomföra enkla betalningar mellan privatpersoner.

Uppdrag

Swedbank ligger långt fram vad gäller avancerade betalningslösningar. Som en del i positioneringen inom mobila kanaler har Swedbank deltagit i utvecklingen av den bankgemensamma tjänsten Swish. Avega Group deltog i Swedbanks interna projekt för att hantera mobila betalningar mellan privatkunder i realtid. Projektet var ett gemensamt initiativ mellan de sex största svenska bankerna och syftade till att ta fram en gemensam tjänst för att genomföra enkla och snabba betalningar mellan privatpersoners mobiltelefoner. Avega Group har haft flera roller i Swedbanks interna projekt, bland annat som Swedbanks huvudarkitekt, med ansvar för att ta fram den interna lösningen. Under en period hade Avega Group även rollen som projektledare för den interna IT-lösningen. Detta innebar ansvar för framdrift av projektet, affärsarkitekturen, informationsarkitekturen och lösningsarkitekturen.

Utmaning

Eftersom projektet var ett samarbete mellan sex olika banker var organisationen och beslutsfattandet i projektet komplext och projektet krävde därför en mycket tydlig och regelbunden kommunikation med alla inblandade. Bland annat kommunicerade Avega Group regelbundet produkt- och arkitekturlösningar internt inom Swedbank samt till de olika bankerna och intressenterna och lyckades på så sätt skapa en gemensam och förankrad vision. Såväl den interna som den bankgemensamma kravbilden var utmanande och förändrades löpande under projektets gång, vilket påverkade utvecklingen och arkitekturen. Traditionellt arbetar bankerna enligt klassisk vattenfallsmetod, vilket innebär att det är svårt att hantera ändringar. Detta löstes genom att man parallellt med de milstolpar och artefakter vattenfallsmodellen krävde arbetade agilt inom de olika faserna.

Även framtagandet av arkitekturella lösningar var en utmaning eftersom det handlade om en ny mobil tjänst som skulle passa alla banker. Detta krävde ett betydande arbete med säkerhetsmekanismer och ett stort antal integrationer med nya plattformar och ny infrastruktur. Avega Group deltog aktivt i implementationsarbetet för att lösa frågeställningar gällande arkitekturen, bland annat genom att gå ner på detaljnivå i olika IT-system för att snabbt kunna identifiera problemen och därefter lösa dem på verksamhetsnivå.

Resultat

Swish lanserades i december 2012 med gott resultat. Nu kan de svenska bankkunderna snabbt och säkert genomföra enkla betalningar mellan privatpersoner. För användaren är lösningen enkel tack vare en användarvänlig app och mobilnummer som mottagaradress, snabb eftersom pengar sätts in på mottagarens konto inom några sekunder oavsett banktillhörighet och säker genom en bankgemensam identifieringslösning, presentation av mottagarens namn och omedelbar bekräftelse. Avega Group bidrog till ett lyckat projekt genom att med god kommunikation och proaktivt arbetssätt hjälpa banken att skapa en gemensam målbild och effektivt genomföra resan från krav till lansering. Resultatet blev en sammanhållen lösning med stabil och flexibel arkitektur som skapar en plattform för framtida betalningstjänster i realtid. Bland annat omfattas avveckling mellan banker i realtid, nya säkerhets- och avstämningsfunktioner, ny funktionalitet i kundens internetbank och nytt stöd för bankens handläggare.


Visa alla kundcase

Senaste kundcasen