Utvärdering av IT-arkitektur inom logistik kopplat till verksamhetsbehoven och en förändrad marknad

Detaljhandel, Logistik/transport | Peter Johansson

Utvärdering av IT-arkitektur inom logistik kopplat till verksamhetsbehoven och en förändrad marknad

En av Sveriges största aktörer på transport- och distributionsmarknaden vände sig till Avega Group då man önskade en objektiv och neutral granskning av sin IT-arkitektur inom sitt affärsområde logistik.

Med bakgrund av de snabba förändringar som sker på marknaden beslutade kunden om en ny strategisk inriktning för bolaget och genomgår därför stora förändringar för att kunna möta kundernas nuvarande och framtida behov. Den nya strategiska inriktningen innebär att deras verksamhet kommer att förändras såtillvida att det för närvarande största affärsområdet krymper medan affärsområdet logistik växer och planeras bli det största affärsområdet om bara något år. Denna tillväxt kommer att ske både organiskt men också genom förvärv och avyttringar av verksamheter.

Avega Group fick uppdraget att tillsammans med kundens arkitekter analysera nuvarande situation och utvärdera om IT arkitekturen kan klara av att möta den framtida utvecklingen och de krav den ställer på en IT-miljö som är heltäckande, integrerad, skalbar och flexibel.

Uppdraget bestod av två delar:

  • Genomlysning och verifiering av nuvarande och planerad lösning för att se om de klarar av de nya framtida kraven
  • Benchmark och utvärdering gentemot marknaden angående hur kundens lösning står sig gentemot andra standardlösningar, bland annat vad gäller integration, kvalitet, driftsäkerhet och enkelhet

Prestanda och skalbarhet vid stora volymer samt att möjliggöra uppköp och snabb integration av nya verksamheter var viktiga faktorer och ingångsvärden för den nya arkitekturen. Avega Group hjälpte kunden att få fram ett underlag att arbeta vidare med för att kunna möta de nya verksamhetskraven och de förändrade marknadsvillkoren. Avega Group bidrog med sin seniora erfarenhet och kunskap inom arkitektur kopplat till logistikområdet och standardsystem. Vi kunde snabbt mobilisera ett team som matchade kundens önskemål. Resultatet blev att kunden nu har en tydlig plan och stegvis kommer att införa och prova den nya arkitekturen.

PDF Kundcase


Visa alla kundcase

Senaste kundcasen