Elevate – ett unikt forum för kompetensutveckling Om Elevate

Avega Groups medarbetare utvecklas kontinuerligt. Förutom lärande i utmanande uppdrag hos våra kunder och externa utbildningar som erbjuds medarbetarna på Avega Group finns Elevate, ett internt forum för kompetensutveckling som drivs av konsulter utifrån deras intressen och behov.

Till Elevates kurser och föreläsningar

Elevate erbjuder en unik möjlighet för Avega Groups konsulter att hålla sig uppdaterade kompetensmässigt, lära av varandra samt skapa nätverk, vilket gagnar våra kunder. Elevate bygger på delaktighet då idéer till ämnen och former kommer från konsulterna.

Innehåll och form styrs av konsulternas intresse

Grundläggande för Elevate är att innehåll och format kan variera. Det viktiga är att man får fördjupa sig i ett ämne, lära sig något nytt eller inspireras till att ta reda på hur man kan gå vidare och lära sig mer.

Elevate består av föreläsningar, workhops, brain storming sessions, blixttal, open space och lab sessions. Även utbildningar under en eller flera dagar, samt program som sträcker sig över längre tid genomförs inom ramen för Elevate. Ämnena varierar och täcker in både professionell utveckling inom de specialistområden där Avega Group verkar och personlig utveckling. Under 2016 genomfördes mer än 70 Elevates. Ämnen som tas upp är bland andra SAP S/4 HANA, TypeScript, agilt ledarskap, dokumenthantering i SharePoint samt säkerhet för utvecklare.

Partnerskap med Scaled Agile stärker kompetensen

Under 2016 har Avega Group inlett ett partnerskap med Scaled Agile som utvecklar Scaled Agile Framework, SAFe, som är en metodik för att skala upp ett agilt angreppssätt i större organisationer. Avega har idag drygt trettio konsulter som är certifierade i metodiken. Syftet är att stärka Avegas konsulters kompetens inom området för att kunna åta oss större roller hos våra kunder, men även att kunna utbilda både kunder och andra intressenter i SAFe.

Intern workshopledarutbildning ger effektiva verktyg

Elevate genomför även interna workshopledarutbildningar. Under 2016 genomfördes utbildningen för fjärde gången. Programmet består av fem utbildningstillfällen med tillhörande hemuppgifter. Målet är att ge våra konsulter effektiva verktyg för att kunna planera, genomföra och följa upp effektiva och kraftfulla workshops hos våra kunder. Totalt har över femtio workshopledare utbildats i intern regi som stärker både våra kunder och Avega Group internt.

Egna konsulter och auktoriteter inom specialistområden berikar Elevate

Våra konsulter är ledande vad gäller kompetens och erfarenhet och kan ofta genomföra Elevates själva. Samtidigt har de ofta kontakter och relationer med auktoriteter inom sina specialistområden. Genom att bjuda in dem till Elevate har våra medarbetare kunnat möta och lyssna till ledande, internationella profiler de senaste åren, till exempel David Bauman, Alf Rehn, Ellen Gottesdiener, Mike Burrow och Carl Starendal.

Öppenhet och tillgänglighet genomsyrar Elevate

Föreläsningarna är öppna för alla medarbetare, medan utbildningar och program ibland kräver förkunskaper eller kvalificeringar. Just öppenheten och viljan att dela med sig av kunskap och information genomsyrar Elevate. Många av föreläsningarna är också tillgängliga för våra kunder. Vi anordnar dessutom externa föreläsningar, utbildningar och event, där vi bjuder in kunder och kollegor i branschen. Ibland genomförs kunddrivna Elevates vilket ger möjlighet att skräddarsy efter kundens aktuella behov. I många fall har föreläsningarna även inspirerat våra kunder att starta nya projekt tillsammans med Avega Group.

Korsbefruktning mellan områden skapar nya möjligheter

Vi är övertygade om att korsbefruktning mellan olika specialistområden och kompetenser är ett bra sätt att skapa nya tankar, möjligheter och innovation. Det ökar också förståelsen för varandras områden och öppnar möjligheter för nya samarbeten både hos våra kunder och inom Avega Group.