Elevate – ett unikt forum för kompetensutveckling Om Elevate

Avegas medarbetare utvecklas kontinuerligt. Förutom lärande i utmanande uppdrag hos våra kunder och externa utbildningar som erbjuds medarbetarna på Avega finns Elevate, ett internt forum för kompetensutveckling som drivs av konsulter utifrån deras intressen och behov.

Till Elevates kurser och föreläsningar

Elevate erbjuder en unik möjlighet för Avegas konsulter att hålla sig uppdaterade kompetensmässigt, lära av varandra samt skapa nätverk, vilket gagnar våra kunder. Elevate bygger på delaktighet då idéer till ämnen och former kommer från konsulterna.

Innehåll och form styrs av konsulternas intresse

Grundläggande för Elevate är att innehåll och format kan variera. Det viktiga är att man får fördjupa sig i ett ämne, lära sig något nytt eller inspireras till att ta reda på hur man kan gå vidare och lära sig mer.

Elevate består av föreläsningar, workhops, brain storming sessions, blixttal, open space och lab sessions. Även utbildningar under en eller flera dagar, samt program som sträcker sig över längre tid genomförs inom ramen för Elevate. Ämnena varierar och täcker in både professionell utveckling inom de specialistområden där Avega Group verkar och personlig utveckling. Vi brukar snitta på cirka 70-80 Elevates per år. Ämnen som tas upp är bland andra SAP S/4 HANA, TypeScript, agilt ledarskap, dokumenthantering i SharePoint samt säkerhet för utvecklare.

Elevate Program – en möjlighet att växa i konsultrollen

Utbildningar som omfattar flera tillfällen kallas Elevate Program. Ett program är sprunget ur ett behov eller ren nyfikenhet och utvecklat därefter. Programmen är ofta interna, men kan också erbjudas till Avegas kunder eller andra externa parter.

Programmen är ofta en del av medarbetarens utvecklingsplan. Alla Avegas medarbetare erbjuds en ledarskapsutbildning i samarbete med vår partner Influence. Andra program som erbjuds Avegas medarbetare, men som ofta kräver förkunskaper och därför inte alltid är öppna för alla, är program inom workshopledning, Business Analysis med ramverket BABOK, förändringsledning, samt olika utbildningar inom Scaled Agile Framework, SAFe.

Egna konsulter och auktoriteter inom specialistområden berikar Elevate

Våra konsulter är ledande vad gäller kompetens och erfarenhet och genomför ofta Elevates själva. Samtidigt har de ofta kontakter och relationer med auktoriteter inom sina specialistområden. Genom att bjuda in dem till Elevate har våra medarbetare kunnat möta och lyssna till ledande, internationella profiler de senaste åren, till exempel David Bauman, Alf Rehn och Ellen Gottesdiener.

Öppenhet och tillgänglighet genomsyrar Elevate

Föreläsningarna är öppna för alla medarbetare, medan utbildningar och program ibland kräver förkunskaper eller kvalificeringar. Just öppenheten och viljan att dela med sig av kunskap och information genomsyrar Elevate. Många av föreläsningarna är också tillgängliga för våra kunder. Vi anordnar dessutom externa föreläsningar, utbildningar och event, där vi bjuder in kunder och kollegor i branschen. Ibland genomförs kunddrivna Elevates vilket ger möjlighet att skräddarsy efter kundens aktuella behov. I många fall har föreläsningarna även inspirerat våra kunder att starta nya projekt tillsammans med Avega.

Korsbefruktning mellan områden skapar nya möjligheter

Vi är övertygade om att korsbefruktning mellan olika specialistområden och kompetenser är ett bra sätt att skapa nya tankar, möjligheter och innovation. Det ökar också förståelsen för varandras områden och öppnar möjligheter för nya samarbeten både hos våra kunder och inom Avega.