Avega breddar erbjudandet inom förändringsledning – certifierar konsulter i ADKAR

25 mars, 2019

Avega certifierar konsulter i förändringsledningsmetoden ADKAR. Syftet är att bredda erbjudandet inom förändringsledning.

ADKAR-modellen är ett ramverk för att förstå dynamiken i förändring på individnivå. Genom att använda denna förståelse som grund, kan modellen utökas till att hantera förändringsarbete inom alla typer av organisationer.

– Våra kunder efterfrågar allt oftare stöd i de förändringsprocesser som införandet av nya tekniker eller processer ofta innebär. Avega har ett mycket starkt erbjudande inom förändringsledning, med fokus på såväl agila metoder och transformationer som andra typer av förändringar. Att certifiera våra konsulter i ADKAR stärker detta viktiga erbjudande än mer, säger Fredrik Ring, VD på Avega.

Avega har ett brett erbjudande inom förändringledning. Läs mer om vårt erbjudande inom strategirealisering och förändringsledning här, samt hur vi hjälper våra kunder med agil transformation och SAFe här.

 


Visa alla press-nyheter

Senaste från Nyheter & Press