Avega erbjuder paketerad lösning för den moderna arbetsplatsen

28 september, 2017

Avegas erbjudande för den moderna arbetsplatsen, Modern Workplace Adoption, hjälper kunderna att få ut effekten av Office 365 genom att utbilda alla medarbetare samt stötta dem i de förändrade arbetssätt och processer som krävs för att jobba så effektivt som möjligt.

Den moderna arbetsplatsen skapar förutsättningar för effektivare samarbete och kommunikation genom ökad tillgänglighet både fysiskt och digitalt. Den skapar också förutsättningar för att mäta och analysera data för att nå resultat. Dock krävs nya arbetssätt för att få ut nyttan.

– Många kunder har ingen tydlig plan för hur de ska jobba med ny teknik. Vi hjälper dem att inte bara hitta nya arbetssätt och processer, utan också att få med sig användarna så att teknikinvesteringen ger effekt, säger Victor Iosif, ansvarig för Avegas erbjudande inom Office 365.

Utbildning och stöd ökar användandet av Office 365

Erbjudandet innebär att Avega under en period hjälper kunderna att ändra förhållnings- och arbetssätt för att få ut så mycket som möjligt av plattformen i det dagliga arbetet. Avega lägger upp en tidplan för perioden och koordinerar arbetet genom hela processen. Syftet är att förändra verksamhetens arbetssätt och få med sig människorna på den resa en digital transformation innebär. Erbjudandet innefattar fyra fokusområden: Utbildning, verksamhetspiloter, analys och rådgivning samt governance/förvaltning.

Team med olika kompetenser säkrar resultat

Avega erbjuder kunderna ett team med olika kompetenser för att skapa en effektiv, modern arbetsplats. De funktioner som ingår i teamet är Office 365 leverans- och förändringsledare, utbildare, Office 365 expert-team för att realisera verksamhetspiloter samt ett team för att ta fram e-learning-material.

– För att hjälpa en kund dra full nytta av nya verktyg krävs teknisk kompetens men framför allt en förståelse för och erfarenhet av förändringsprocesser. Med Avegas breda utbud av specialister inom olika områden som tillsammans ger ett heltäckande erbjudande inom digital transformation kan vi hjälpa kunder att få maximal effekt av sin investering, säger Per Adolfsson, VD och koncernchef på Avega Group.

Avega levererar idag erbjudandet Modern Workplace Adoption till ett antal nyckelkunder. Återkopplingen från kunderna har varit mycket positiv.

Stockholm den 28 september, Avega Group (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Victor Iosif, ansvarig för Avegas erbjudande inom Office 365

Tel. 0704-24 20 88

Per Adolfsson, VD och koncernchef Avega Group AB

Tel: 08 407 65 00


Visa alla press-nyheter

Senaste från Nyheter & Press