Avega Group inleder samarbete med Korta Vägen vid Stockholms universitet

24 november, 2015

Avega Group har inlett ett samarbete med integrationsprojektet Korta Vägen, en arbetsmarknadsutbildning som syftar till att hjälpa nyanlända akademiker in på den svenska arbetsmarknaden. Korta Vägen är ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Stockholms universitet. Avega Group bidrar genom att i uppdrag hos kunderna erbjuda praktik som ger erfarenhet och kontakter.

Många nyanlända akademiker har efterfrågad kompetens, men saknar kontakt med den svenska arbetsmarknaden och det nätverk som många gånger krävs för att hitta rätt jobb. Deltagarna i Korta Vägen har minst tre års akademisk utbildning.

– Samarbetet med Korta Vägen innebär att våra konsulter kan ta med en person med rätt kompetens som trainee i sitt projekt hos kunder under tre till fyra månader. Förhoppningen är att den erfarenhet och de kontakter som personen får ska leda till jobb, säger Magnus Björkdahl, ansvarig för samarbetet på Avega Group.

Arbetet sker i nära samarbete med konsulten, personen som erbjuds praktik, Korta Vägen och Avega Groups kunder.

– Vår förhoppning är att samarbetet även ska gynna våra kunder som erbjuds möjlighet att anställa en trainee om matchningen blir rätt, avslutar Magnus Björkdahl.

Korta Vägen erbjuder handledarutbildning för konsulter som är intresserade av att handleda en nyanländ akademiker. Läs mer om Korta Vägen: www.su.se/samverkan/foretag/korta-vagen (https://www.su.se/samverkan/f%C3%B6retag/korta-v%C3%A4gen).

Johan Ekesiöö, tf. VD och koncernchef Avega Group AB
Tel: +46 (0)8 407 65 00


Visa alla press-nyheter

Senaste från Nyheter & Press