Avega Group tidigarelägger delårsrapport för januari-september 2017 till följd av publikt bud på Avega Group

23 oktober, 2017

Avega Group har beslutat att tidigarelägga delårsrapporten för januari-september 2017. Nytt rapportdatum är måndagen den 23 oktober 2017 omkring kl. 10.00. Tidigare meddelat rapportdatum var torsdagen den 26 oktober 2017.

Beslutet att tidigarelägga delårsrapporten är en följd av Tieto Sweden ABs (”Tieto”) publika bud (som offentliggjorts av Tieto tidigare idag och som rekommenderats av styrelsen i Avega Group (”Avega”) genom pressmeddelande som också offentliggjorts tidigare idag) avseende samtliga aktier i Avega.

I samband med förberedelserna inför erbjudandet har Tieto genomfört en begränsad due diligence-undersökning av Avega och inom ramen för denna tagit del av delårsrapporten. Genom beslutet att tidigarelägga delårsrapporten rättas denna obalans i informationsläget till.

Styrelsen i Avega vill dessutom försäkra sig om att investerare, i god tid innan anbudstiden löper ut omkring den 28 november 2017, har relevant och aktuell information om företagets finansiella utveckling.

Stockholm den 23 oktober 2017, Avega Group AB (publ.)

Per Adolfsson, VD och koncernchef Avega Group AB
Tel: 08 407 65 00


Visa alla press-nyheter

Senaste från Nyheter & Press