Avega och Great Leaders utvecklar framtidens ungdomsledare

12 mars, 2019

Avega och Great Leaders utvecklar framtidens ungdomsledare

Avega och Great Leaders erbjuder ett kostnadsfritt program för ledare inom ungdomsfotboll via initiativet Pay It Forward. Genom samarbetet erbjuds individer som på sin fritid leder ungdomar möjlighet att utveckla sitt ledarskap.

Great Leaders övertygelse och drivkraft är att alla förtjänar att få uppleva ett gott ledarskap. Genom Pay It Forward erbjuder de kostnadsfri ledarskapsutveckling till individer inom grupper och organisationer som ofta inte har resurser att lägga på detta. Genom initiativet vill man bidra till att ungdomarna får uppleva ett gott ledarskap som de i sin tur kan sprida vidare.

Avega har under flera år samarbetat med Great Leaders kring ledarskapsutveckling. Avega erbjuder alla konsulter att gå ett ledarskapsprogram eftersom de ofta har ledande roller hos kunderna. Programmet tar utgångspunkt i självledarskap och berör ledning av såväl individer som grupper. Frågor som berörs är bland annat värderingar, motivation, kommunikation och förtroende.

Genom investeringar i det egna ledarskapet har Avega bidragit till att skapa resurser för Great Leaders initiativ Pay It Forward.

Mattias Dahlgren, ledarutvecklare på Great Leaders, håller i programmet som genomförs under en heldag och två kvällstillfällen i Avegas lokaler.

Avega och Great Leaders planerar nu att tillsammans genomföra fler program, bland annat i Malmö och Göteborg.

Mikkel Brandtvig, Avega Group AB

Tel: +46 (0)8 407 65 00


Visa alla press-nyheter

Senaste från Nyheter & Press