Avega och Great Leaders utvecklar framtidens ungdomsledare

20 februari, 2018

Avega och Great Leaders erbjuder ett kostnadsfritt program för ledare inom ungdomsfotboll via initiativet Pay It Forward. Genom samarbetet erbjuds individer som på sin fritid leder ungdomar möjlighet att utveckla sitt ledarskap.

Great Leaders övertygelse och drivkraft är att alla förtjänar att få uppleva ett gott ledarskap. Genom Pay It Forward erbjuder de kostnadsfri ledarskapsutveckling till individer inom grupper och organisationer som ofta inte har resurser att lägga på detta. Genom initiativet vill man bidra till att ungdomarna får uppleva ett gott ledarskap som de i sin tur kan sprida vidare.

Avega har under flera år samarbetat med Great Leaders kring ledarskapsutveckling. Avega erbjuder alla konsulter att gå ett ledarskapsprogram eftersom de ofta har ledande roller hos kunderna. Programmet tar utgångspunkt i självledarskap och berör ledning av såväl individer som grupper. Frågor som berörs är bland annat värderingar, motivation, kommunikation och förtroende.

Genom investeringar i det egna ledarskapet har Avega bidragit till att skapa resurser för Great Leaders initiativ Pay It Forward.

– När Great Leaders frågade om vi ville vara med i genomförandet av Pay It Forward sa vi ja direkt. Dels är det en möjlighet att ge ungdomsledare i våra närverk denna möjlighet, men minst lika viktigt är att det ligger i linje med vår syn på ledarskap som en viktig komponent i vår vision att förbättra inte bara företag utan även samhälle och människors liv, säger Mikkel Brandtvig, ansvarig för ledarskapsutveckling på Avega.

Johanna Frisk, ledarutvecklare på Great Leaders och tidigare fotbollsproffs, håller i programmet som genomförs under en heldag och två kvällstillfällen i Avegas lokaler.

– Under min fotbollskarriär har jag fått ovärderliga lärdomar och erfarenheter som format mig som människa tack vare de ungdomsledare som valde att ge av sin tid för att hjälpa andra att nå sin fulla potential. Genom Pay It Forward når vi ut till eldsjälar som lägger ner många timmar ideellt för att fostra och utveckla nästa generation, men som inte har möjlighet att investera i ledarskapsutveckling. Våra ungdomar behöver – och förtjänar – gott ledarskap för att få stöd i sin utveckling, inte bara som idrottsutövare utan även som människor, säger Johanna Frisk.

Avega och Great Leaders planerar nu att tillsammans genomföra fler program, bland annat i Malmö och Göteborg.

Mikkel Brandtvig, Avega Group AB

Tel: +46 (0)8 407 65 00


Visa alla press-nyheter

Senaste från Nyheter & Press