Jonas Bergh slutar som VD och koncernchef i Avega Group

16 november, 2015

Jonas Bergh har varit verksam på Avega Group sedan 2007 och tillträdde som VD och koncernchef för ca ett år sedan. Jonas har framgångsrikt och med stort engagemang lett utvecklingen av Avegas affärsområde Business Solution fram till dess att han tog över som VD för bolaget. Under den period som Jonas har varit verksam som VD har bolagets lönsamhet utvecklats på ett mycket positivt sätt.

Samtidigt har det under hand blivit allt tydligare att det inom några områden finns skillnader i synsätt mellan Jonas och styrelsen. Det gäller bland annat olika synsätt på bolagets framtida strategiska utveckling och ledarskap.

Jonas och styrelsen är mot denna bakgrund överens om att han med omedelbar verkan lämnar VD-skapet och Avega Group.

Johan Ekesiöö, styrelseledamot i Avega Group och tidigare VD för IBM Sverige, tar över som tillförordnad VD och koncernchef till dess att en ny VD och koncernchef för Avega Group har rekryterats.

Sökprocessen efter en ny ordinarie VD har inletts av styrelsen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anna Söderblom, Styrelseordförande Avega Group AB
Tel: 46 (0)70 940 90 01


Visa alla press-nyheter

Senaste från Nyheter & Press