Nasdaq Stockholm har godkänt Avega Groups ansökan om avnotering med sista dag för handel den 3 januari 2018

18 december, 2017

Avega Group AB (publ) (”Avega” eller ”Bolaget”) har tidigare offentliggjort beslut, i anledning av att Tieto Sweden AB (”Tieto”), ett direkt helägt dotterbolag till Tieto Oyj, påkallat tvångsinlösen av resterande aktier i Bolaget och i enlighet med Tietos önskan, om att ansöka om avnotering av Avegas aktier från Nasdaq Stockholm.

Ansökan har nu godkänts. Sista dag för handel i Avegas aktier blir 2018-01-03.

Stockholm den 18 december 2017, Avega Group AB (publ.)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anna Söderblom, Styrelseordförande Avega Group AB
Tel: 46 (0)70 940 90 01


Visa alla press-nyheter

Senaste från Nyheter & Press