Uppdelning av storägares aktieinnehav i Avega Group

14 april, 2015

Huvudägaren till Avega Group, Rosek Invest, meddelade i slutet på 2014 att de planerade att dela upp Rosek Invests innehav av aktier i Avega Group mellan två nya aktiebolag. Uppdelningen har nu genomförts.

Rosek Invest AB (”Rosek Invest”), som ägs av Jan Rosenholm och Lars-Erik Eriksson, har varit huvudägare i Avega Group AB (publ) (”Avega Group”) med 58 procent av rösterna i bolaget. Jan Rosenholm och Lars-Erik Eriksson meddelade i november 2014 att de planerade att dela upp Rosek Invests innehav av aktier i Avega Group mellan två nya aktiebolag varav Jan Rosenholm och Lars-Erik Eriksson äger varsitt. Den 13 april 2015 genomfördes uppdelningen varvid Rosenholm Invest AB och Österby Invest AB nu äger 29 procent av rösterna i Avega Group vardera.

Stockholm den 14 april 2015, Avega Group AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anna Söderblom, Styrelseordförande Avega Group AB
Tel: 46 (0)70 940 90 01


Visa alla press-nyheter

Senaste från Nyheter & Press