GDPR

GDPR

Den 25 maj 2018 inför EU en ny dataskyddsförordning, GDPR, som ersätter den nuvarande personuppgiftslagen, PUL. GDPR ger EU-medborgare bättre kontroll över sina personuppgifter. Det innebär stora förändringar för alla organisationer som hanterar europeiska personuppgifter i sina system och processer. Med våra erfarna konsulter hjälper vi er att förbereda er inför förändringen.

Vad är GDPR

Syftet med GDPR är att stärka EU-medborgarnas integritet och position gentemot företag och organisationer som hanterar personuppgifter. Informationsskyldigheten till den registrerade utökas och det ställs större krav på informationstydlighet och samtyckesinhämtning. Utöver den egna organisationen omfattar lagen även leverantörer och samarbetspartners. Nytt är även att en personuppgiftsincident måste dokumenteras och anmälas till Datainspektionen inom 72 timmar från det att incidenten upptäcks.

Detta ställer stora krav på kartläggning, rutiner och dokumentation av de system och processer som hanterar persondata.

Avegas erbjudande inom GDPR

Många organisationer tycker det är svårt att veta var de ska börja med sitt GDPR-arbete. Det vet våra konsulter. De hjälper er att komma igång genom att samla in, strukturera och dokumentera relevant information.

En GDPR-leverans från Avega innehåller ofta:

  • Nulägesanalys/Inventering
  • GAP-analys och projektplanering
  • Implementering/förvaltningsstöd

Vi hjälper er där ni behöver stöd t ex:

Kontakta oss gärna för att prata vidare om hur vi kan hjälpa er inför de nya krav GDPR ställer.