GDPR

GDPR

EU’s nya Dataskyddsförordning, GDPR, trädde i kraft den 25 maj 2018. Detta innebär ökade krav på de företag som behandlar personuppgifter tillhörande europeiska medborgare. De ökade kraven syftar till att skydda privatpersoner vid behandling av deras personuppgifter samt att stärka individens rätt till sina egna personuppgifter. Avega erbjuder specialistkompetens för att hjälpa er i resan mot ökad efterlevnad av GDPR.

Vi på Avega vet att GDPR påverkar flera delar i er verksamhet. Detta kan vara en stor utmaning av flera olika anledningar och vi hjälper er att få ett helhetsgrepp om efterlevnaden av GDPR. Vi har paketerade lösningar med handfasta metoder och verktyg, i kombination med erfarenhet från tidigare projekt inom området, som vi använder oss av för att skapa ett ökat mervärde hos våra kunder. Vi kallar vårt angreppssätt – Avega Way.

I Avega Way ser vi vägen mot efterlevnad i tre steg – från förberedande fas och GAP-analys till implementering och effektivisering av GDPR-relaterade processer och slutligen till kontinuerlig efterlevnad och förbättring. Oavsett hur långt ni kommit i ert arbete mot ökad efterlevnad av GDPR kan vi ta vid och säkerställa att rätt metoder, verktyg och kompetens tillsätts utifrån era behov.

Vi skapar värde genom att erbjuda helheten

Avega har en bred kompetensbas för att kunna erbjuda ett helhetsgrepp i hanteringen av GDPR. Ur den breda kompetensbasen kan vi kombinera specialistkompetenser som sträcker sig ifrån att hantera tekniken som krävs för en välfungerande hantering av personuppgifter till hantering av affären, organisationen och människorna som påverkas i ett GDPR-projekt. Vi kan erbjuda paketerade lösningar både som team-leveranser men även som specifika roller vid behov.

Avega erbjuder följande specialister inom området för GDPR:

  • Senior rådgivare
  • Program/projektledare
  • IT-projektledare
  • Business Analyst
  • Processpecialist
  • Verksamhetsarkitekt
  • IT-arkitekt
  • Föreläsare/utbildare

Vi hjälper er att öka tillförlitligheten till er affär

Vi på Avega ser GDPR som en möjliggörare. En möjliggörare för företag att få använda och behandla personuppgifter som ägs av individen. Det är en möjliggörare för företag att vara transparenta och visa hur de valt att säkra skyddet för de individer de samlar in personuppgifter om. Vi tror att en ökad transparens och tydlighet skapar en ökad tillförlitlighet till affären. Ett företag som kan påvisa sin efterlevnad vinner förtroende hos olika intressenter så som, anställda, kunder, investerare, leverantörer och minskar riskerna för höga sanktionskostnader utfärdade av tillsynsmyndigheter. Vi vill bidra till er ökade efterlevnad av GDPR så att ni kan vara transparenta mot era intressenter!

Möt några av våra medarbetare