Systemutveckling och arkitektur

Systemutveckling och arkitektur

Inom systemutveckling möter Avega era behov rörande kundunika lösningar med hjälp av våra specialistkonsulter inom frontend- och backendutveckling, system- och lösningsarkitektur, samt ledning av utvecklingsteam. Oavsett roll ligger ett stort fokus på hur lösningar, arbetssätt i teamen och leveranser kan förbättras och konsulterna är vana att verka inom samtliga faser i arbetet med tekniska lösningar.

Frågeställningarna i våra uppdrag är många, från arkitektur och ramverksval till hur vi kan göra en webupplevelse ännu bättre eller från att i detalj granska och förbättra tekniska lösningar till att strategiskt arbeta med team och roadmaps för lösningsområden.

Matkassar, e-hälsa, video-streaming, nyhetspublicering, värdepapper. Avegas specialistkonsulter inom systemutveckling är vana att ständigt ställas inför nya utmaningar i olika domäner och samtidigt leverera snabba resultat. Vi löser det gärna med hjälp av t ex .NET Core, Java, Spring, micro services, AngularJS, React.

För oss är rätt utmaning för varje individ det mest centrala som finns – en matchning mellan uppdrag och konsult som vi kallar 1:1!

Exempel på utmaningar vi kan lösa:

  • Känner ni att det behövs en injektion, teknisk och strategisk, i era befintliga team? Tar t ex incident- och defekthantering för stor del av utvecklingsteamens tid? Fråga oss om hur vi kan arbeta tillsammans med er för att öka produktiviteten i befintliga team och lösningar under pågående leveranser.
  • Vill ni införa nya ramverk i befintliga lösningar, men kanske saknar möjligheten att genomföra det? Be oss ge ett förslag på hur vi skulle kunna bidra med en kompetenshöjning i teamet och samtidigt leverera i skarpa case.
  • Vill ni ersätta äldre legacylösningar, men känner en osäkerhet om hur man kan gå tillväga? Fråga oss hur vi arbetar med den typen av förändringsuppdrag och hur vi styr dessa för att ge snabba resultat.
  • Behöver ni ha ytterligare ett utvecklingsteam för att snabbt kunna svara upp mot ökade förväntningar vad det gäller leveranser? Fråga oss om hur vi löser teamleveranser, där vi arbetar tillsammans och sida-vid-sida med er för att öka er leveranskapacitet.

Vill du jobba hos oss med Systemutveckling och arkitektur

Att jobba hos Avega