Bygga den moderna dataarkitekturen

Bygga den moderna dataarkitekturen

Avega hjälper våra kunder att bli datadrivna för att kunna realisera sina strategier. Vi är specialister på att översätta affärsstrategier till datastrategier och på att bygga upp lösningar för att realisera dessa. Vi hjälper våra kunder skapa förmågan att effektivare hantera information genom värdeskapande beslutsunderlag som genereras från digitaliseringen. Underlagen baserar vi på avancerad analys, data science, Business Intelligence, rapporter och dashboards.

Värdet i all data som skapas i dag, ligger i våra förmågor att omvandla den till effektiva affärsbeslut. På Avega arbetar vi med hela det analytiska ekosystemet. Alltifrån dataarkitektur, data management och styrning tillsammans med förmågor att bearbeta fångad data med hjälp av avancerad analys och data science.

Moderna datadrivna organisationer förutser affärsbehov och marknadsförändringar och arbetar proaktivt för att optimera resultaten. Företag som inte anpassar och moderniserar sin dataarkitektur försämrar sina möjligheter att realisera sina strategier för ökad konkurrenskraft, innovation och kundrelationer.

Avegas specialister hjälper kunderna modernisera sin dataarkitektur eller som vi gärna ser det, skapa förutsättningar för ett modernt analytiskt ekosystem.

Vi är specialister på traditionell såväl som modern dataarkitektur. Vi jobbar med Data Warehousing, Big Data och Data Lakes.

 Vår seniora kompetens som hjälper dig omvandla data till affärsvärde innefattar:

Arkitektur:

 • Lösningsarkitekter
 • Tekniska arkitekter
 • Data arkitekter inkluderande data management & governance

Dataflöden och modellering (Data Engineers och BI utvecklare):

 • Data pipelines
 • ETL
 • Datamodellering

Affärskonsulter (Business Consultant):

 • Data & Analytiska strategier
 • Verksamhetsutveckling och arkitektur
 • Organsiation och styrning
 • Projektledare med fokus på Analytics

Data Scientist, Machine Learners och dataanalys

  • Deskriptiv och diagnostisk analys:
   • Rapport- och dashboard utveckling
  • Prediktiv och preskriptiv analys :
  • Segmentering, trend och prediktiv modellering
  • Optimering och AI
   • Deep learning och Kognitiv analys