Microsoft Dynamics

Microsoft Dynamics

Avega Group erbjuder specialister inom Microsoft Dynamics AX och Microsoft Dynamics CRM – ofta i rådgivande roller åt beslutsfattare.

Microsofts affärssystemslösning utvecklas och etableras på marknaden i snabbt takt. Den består av flera olika Microsoft-produkter med Dynamics AX och CRM i kärnan samt utökningar från integrerade produkter från tredjepartsleverantörer (ISV). Unikt kombinerat ger Microsoft moderna och kundorienterade affärssystem alla förutsättningar för kunderna att driva en aktiv och kundinriktad affärsutveckling.

Avega Groups specialister inom Microsoft Dynamics AX och CRM hjälper våra kunder att tillvarata den fulla potentialen hos lösningen och sina medarbetare samt även få maximal utväxling på eventuella implementations- och driftpartner. Vi erbjuder marknadsledande kompetens där våra seniora konsulter ser till att omsätta möjligheterna till en reell vardag. Ihop med utmanande men nöjda kunder trivs och utvecklas våra specialister.

Exempel på specialistområden är strategi/rådgivning, arkitektur/teknik, program- & projektledning, applikationsutveckling och implementeringsmetodik.

Lösningsområden

  • Microsoft Dynamics AX (ERP)
  • Microsoft Dynamics CRM

Erbjudande

  • Rådgivning och upphandlingsstöd
  • Strategier och produktutvärdering
  • Projektledning
  • Applikation och systemarkitektur
  • Integration och systemutveckling
  • Coachning/kompetensutveckling samt kvalitetssäkring

Vill du jobba hos oss med Microsoft Dynamics

Att jobba hos Avega