Microsoft Dynamics

Microsoft Dynamics

Vi erbjuder marknadsledande specialister inom Dynamics som arbetar med affärsprocesser och system i avgörande, ofta ledande roller. Vi hjälper våra kunder att lyckas genom att ta tillvarata den fulla potentialen hos både system och medarbetare.

Heltäckande erbjudande med djup kompetens

Vi kommer gärna in i ett tidigt skede och hjälper våra kunder ta fram helhetslösningar (end-to-end), från ax till limpa. Våra konsulter ligger i framkant när det gäller Microsoft Dynamics utveckling och har även förståelse för angränsande IT-områden. Vi har djup kompetens inom:

  • Rådgivning och upphandlingsstöd
  • Strategier och produktutvärdering
  • Program- och projektledning
  • Applikation och systemarkitektur
  • Integration och systemutveckling
  • Coaching, kompetensutveckling och kvalitetssäkring
  • Affärsprocesser och digital transformation

Kundanpassade lösningar skapar affärsnytta

De lösningar för affärssystem som Microsoft erbjuder utvecklas och etableras på marknaden i snabb takt och ger våra kunder möjlighet att driva en aktiv och kundfokuserad affärsutveckling. Lösningarna består av flera olika Microsoft-produkter med Dynamics 365 (tidigare AX och CRM) i kärnan. Vi utgår alltid från varje kunds unika behov när vi omsätter lösningarnas möjligheter till konkret nytta i det dagliga arbetet. Detta tillsammans med både utmanande och nöjda kunder gör att våra konsulter trivs och ständigt utvecklas.

Vill du jobba hos oss med Microsoft Dynamics

Att jobba hos Avega