Microsoft 365 och Power Platform

Digital transformation med fokus på Microsoft 365, SharePoint och Power Platform

Avega erbjuder specialistkompetens inom digital transformation med fokus på Microsoft 365, SharePoint och Power Platform.

Avega är en av Sveriges mest ansedda och erfarna konsultföretag inom verksamhetsutveckling och IT med spetskompetens inom lösningar baserade på Microsoft 365 och SharePoint. Vi erbjuder strategi, analys och planering som ligger till grund för den lösning som ska utvecklas.

Vi tar ansvar för helheten – från inledande analys och planering till utveckling och arkitektur, och säkerställer att våra kunder kan förvalta våra lösningar. Dessutom erbjuder vi paketerade helhetslösningar som sker med egna resurser eller i samarbete med andra. Ofta – men inte alltid – sker detta med hjälp av Microsoftteknologi.

Vi utvecklar värdeskapande informationshanterings- och samarbetsplattformar

Avega erbjuder utveckling av informationshanterings- och samarbetslösningar baserade på Microsoft 365 och SharePoint. Vi har en bred insikt och kunskap om hur man på bästa sätt realiserar framgångsrika och värdeskapande lösningar. Vi gör det genom att kombinera verksamhetskunnande, korrekta analyser med teknisk spets.

Vi hjälper dig att få ut nyttan av Microsoft 365 och SharePoint

Microsoft 365 och SharePoint ger individer, grupper och organisationer möjligheten att på ett intelligent sätt upptäcka, dela och samarbeta kring innehåll var som helst och på vilken enhet som helst. Det är en etablerad plattform men det är inte alltid dess fulla kapacitet eller potential utnyttjas. Avega kan med sin erfarenhet och specialister hjälpa till att realisera enligt kundens önskemål som ger maximal effekt av redan tagna och kommande investeringar.

Den moderna arbetsplatsen – från strategi till effekt med Microsoft 365

Avegas erbjudande Modern Workplace Adoption stöttar en ökad användning av Microsoft 365. Under ett år hjälper vi våra kunder att ändra förhållnings- och arbetssätt för att få ut så mycket som möjligt av plattformen i det dagliga arbetet. Avega lägger upp en tidplan för hela perioden och koordinerar arbetet genom hela processen.

Läs mer om Modern Workplace Adoption

Firstline Workers – en modern arbetsplats för alla

För att få ut full effekt av Microsoft 365 behöver alla medarbetare tillgång till verktygen, även de som inte arbetar vid en traditionell arbetsplats.  Dessa kan vara alltifrån fältsäljare, industri-, eller byggnadsarbetare till piloter, vårdpersonal eller andra grupper inom organisationen som har behov av att kunna samarbeta och kommunicera på ett effektivt och säkert sätt, men utifrån andra förutsättningar än de som utgår från en traditionell arbetsplats.

Avega hjälper kunder att identifiera denna målgrupps behov, samt planera och genomföra transformationer för dessa målgrupper. Vi kallar erbjudandet Modern Workplace Adoption – Firstline Workers.

Läs mer om Firstline Workers

Tveka inte att ta kontakt med oss så berättar vi mer om hur vi hjälper kunder att nå ut till hela sin organisation genom att tillgängliggöra kraftfulla verktyg och därigenom få ut fullt värde av gjord investering.

Avega erbjuder följande specialister inom Microsoft 365 och SharePoint:

  • Affärs-/kravanalytiker
  • Projekt-/Förändringsledare
  • Lösningsarkitekter
  • Integratörer
  • Utvecklare
  • Testare

Avega är Gold Partner inom området Collaboration and Content och har ett stort antal certifierade konsulter i Stockholm och Göteborg. Avega Group är också ackrediterad SharePoint Service Delivery Partner samt delaktiga i Microsofts Cloud Deployment Partner Program.

 

Vill du jobba hos oss med Microsoft 365 och Power Platform

Att jobba hos Avega