Microsoft Office 365 och SharePoint

Digital transformation med fokus på Office 365 och SharePoint

Avega erbjuder specialistkompetens inom digital transformation med fokus på Office 365 och SharePoint.

Avega är en av Sveriges mest ansedda och erfarna konsultföretag inom verksamhetsutveckling och IT med spetskompetens inom lösningar baserade på Office 365 och SharePoint. Vi erbjuder strategi, analys och planering som ligger till grund för den lösning som ska utvecklas.

Vi tar ansvar för helheten – från inledande analys och planering till utveckling och arkitektur, och säkerställer att våra kunder kan förvalta våra lösningar. Dessutom erbjuder vi paketerade helhetslösningar som sker med egna resurser eller i samarbete med andra. Ofta – men inte alltid – sker detta med hjälp av Microsoftteknologi.

Vi utvecklar värdeskapande informationshanterings- och samarbetsplattformar

Avega erbjuder utveckling av informationshanterings- och samarbetslösningar baserade på Office 365 och SharePoint. Vi har en bred insikt och kunskap om hur man på bästa sätt realiserar framgångsrika och värdeskapande lösningar. Vi gör det genom att kombinera verksamhetskunnande, korrekta analyser med teknisk spets.

Vi hjälper dig att få ut nyttan av Office 365 och SharePoint

Office 365 och SharePoint ger individer, grupper och organisationer möjligheten att på ett intelligent sätt upptäcka, dela och samarbeta kring innehåll var som helst och på vilken enhet som helst. Det är en etablerad plattform men det är inte alltid dess fulla kapacitet eller potential utnyttjas. Avega kan med sin erfarenhet och specialister hjälpa till att realisera enligt kundens önskemål som ger maximal effekt av redan tagna och kommande investeringar.

Avegas erbjudande Modern Workplace Adoption stöttar en ökad användning av Office 365. Under ett år hjälper vi våra kunder att ändra förhållnings- och arbetssätt för att få ut så mycket som möjligt av plattformen i det dagliga arbetet. Avega lägger upp en tidplan för hela perioden och koordinerar arbetet genom hela processen.

Avega erbjuder följande specialister inom Office 365 och SharePoint:

  • Affärs-/kravanalytiker
  • Projekt-/Förändringsledare
  • Lösningsarkitekter
  • Integratörer
  • Utvecklare
  • Testare

Avega är Gold Partner inom området Collaboration and Content och har ett stort antal certifierade konsulter i Stockholm och Göteborg. Avega Group är också ackrediterad SharePoint Service Delivery Partner samt delaktiga i Microsofts Cloud Deployment Partner Program.

 

Vill du jobba hos oss med Microsoft Office 365 och SharePoint

Att jobba hos Avega