Oracle

Oracle

Avega Group erbjuder specialister inom Oracle Solutions med fokus på affärssystem och integrationsplattformar. Vi stödjer våra kunder genom hela systemlivscykeln. Tjänsterna omfattar bland annat uppdrag inom förstudier, systemarkitektur, upphandlingsstöd, projektledning, systeminförande och kvalitetssäkring. Genom tydlig kravhantering, effektiva projekt och god förvaltning får kunden ut största möjliga affärsnytta av sina investeringar.

Våra seniora konsulter har djup kompetens både inom Oracle, med fokus på Oracles Enterprise-applikationer, och därtill hörande processer inom ERP, CRM och BI. Vi behärskar även integrationsplattformar och Oracle-relaterad systemutveckling och kan därför ge våra kunder stöd genom hela systemlivscykeln.

Vi tar ofta rådgivande och ledande roller hos våra kunder och kompletterar ofta kundens egen organisation.

Områden där vi ofta hjälper våra kunder:

  • Förstudier och kravinsamling
  • Applikationsstrategier och produktutvärdering
  • Design, systemarkitektur, middleware och integration
  • Upphandling
  • Projektledning, testledning, utvecklingsledning
  • Funktionella och tekniska specialister (konfigurera, anpassa och utveckla)
  • Coachning/kompetensutveckling
  • Kvalitetssäkring och utvärdering
  • Förvaltningsstyrning

Vill du jobba hos oss med Oracle

Att jobba hos Avega