SAP

SAP

”Vi ska vara det ledande SAP-konsultföretaget för både kunder och medarbetare.”

Med SAP som bas hjälper vi våra kunder att förbättra sin verksamhet med innovation och genom att utveckla och införa värdeskapande processer och lösningar. Vi arbetar i effektiva team med våra kunder och tillsammans skapar vi flexibla och förvaltningsbara IT-stöd baserade på både kundens egna infrastruktur och molnlösningar.

Vi erbjuder marknadens ledande SAP-kompetens

Vi ligger i framkant på SAP:s utveckling och har djup kompetens inom:

  • SAP:s applikationer och teknik
  • Processutveckling och arkitektur
  • Projektledning, test, krav- och förändringshantering
  • Informationshantering/Masterdata, rapportering och analys
  • Modern utveckling och integration (i molnet och i våra kunders egna infrastruktur)
  • Livscykelhantering och DevOps

Vi gillar att vara med i de tidiga faserna för att stödja våra kunder i de taktiska och strategiska dimensionerna med rådgivning, förstudier/översyn, kravhantering, arkitektur, upphandling/utvärderingar, Proof-of-Concepts m.m. Vi har bred och djup industrikunskap och stödjer våra kunder i deras verksamhetsutveckling och digitaliseringsresa med hjälp av kunskap inom bl.a. SAP Business Suite, S4/HANA, HANA, Hybris, C4C, HCP, IoT, BI/BO/BW, IM/MDM, SAP UX/Fiori, DevOps m.m.

Hur vi särskiljer oss

Mer än SAP
Många företag har en diversifierad IT-miljö och som en del av Avega Groups erbjudande kan vi erbjuda den bästa kompetensen på marknaden inom IT och verksamhetsutveckling inom relevanta områden.

Vi är oberoende
Vi agerar utifrån våra kunders perspektiv i allt vi gör genom en affärsmodell som bygger på specifik matchning av specialistkompetens mot kundbehov där vi vare sig är (a) drivna av licensförsäljning eller (b) av en ambition att bygga konsultvolym nedåt i ”kompetenspyramiden”.

Vi är pragmatiska
Vi är inte bundna vid specifika metoder och/eller ramverk utan är fria att välja och nyttja de mest relevanta “best practices” som passar i varje givet läge för att skapa mest kundvärde.

Vi underlättar samarbete
I kraft av vår position som oberoende “komplementär” samverkar vi väl och skapar ett gott samarbetsklimat mellan olika aktörer i värdekedjan.

Vi underlättar för våra kunder att införa ett flexibelt, kostnadseffektivt och förvaltningsbart SAP-baserat IT stöd för sin verksamhet med hög kvalité, och, vi gillar det vi arbetar med!

Vill du jobba hos oss med SAP

Att jobba hos Avega