Agil transformation och SAFe

Agil transformation och SAFe

Den digitala världen skapar enorma möjligheter – om man hänger med. Avega Group hjälper företag att anpassa sin organisation och arbetssätt till en föränderlig omvärld där de snabbt, effektivt och kontinuerligt kan utveckla affärsmodeller, tjänster och produkter. Resultatet blir ökad effektivitet och kvalitet, tydligare processer och ökad förmåga att snabbt agera på nya möjligheter.

Agil transformation

Utifrån beprövad metodik och en strukturerad plan guidar Avega Group företag genom den förändring som krävs för att arbeta mer agilt. Avega jobbar gärna holistiskt med agila transformationer och tittar på alla ingående parametrar.  Målet är att kunderna ska kunna möta nya möjligheter i en föränderlig omvärld med kreativitet och energi, inte bara idag utan även framåt.

Scaled Agile Framework – SAFe

SAFe erbjuder ett tydligt och vedertaget ramverk med verktyg för att skala upp det agila arbetssättet i större organisationer. SAFe hjälper till att sätta roller, processer och arbetsmetoder som ger hävstång åt hela organisationen. Avega Group erbjuder kurser och certifierade konsulter för att guida företag till ökad affärsnytta med hjälp av SAFe.

scaledagilepartners_medium

cert_mark_spc4_large_300px  

Central prioriteringsprocess

Gemensamt för alla effektiva organisationer är att de styr vad som ska göras, varför och i vilken ordning. Avega Groups konsulter hjälper organisationer att sätta upp en gemensam och transparent prioriteringsprocess som tar hänsyn till olika typer av nytta och affärsvärde. Vi går gärna så långt som att säga att en sådan process är fundamental idag.

DevOps och Continuous Delivery

DevOps och Continuous Delivery handlar om att automatisera flödet från utvecklare till produktion. Flödesorientering, standardisering och modularisering är viktiga komponenter, men framförallt handlar det om att skapa strukturer för samarbete. Organisationer som jobbar med DevOps blir mycket effektivare och skapar därmed utrymme för innovation.

Vill du jobba hos oss med Agil transformation och SAFe

Att jobba hos Avega