Den moderna arbetsplatsen

Den moderna arbetsplatsen – från strategi till effekt med Office 365

Att ta vara på de möjligheter som ett bra digitalt stöd kan ge verksamheten innebär stora affärsfördelar. Utmaningen är att veta vad som ska göras, hur det ska göras och inte minst att få med sig människorna på den resa en digital transformation innebär. Avegas erbjudande Modern Workplace Adoption hjälper kunderna att få ut effekten av Office 365 genom att öka användandet av plattformen.

Dagens digitala plattformar skapar möjlighet till högre produktivitet, bättre och enklare samarbete och snabbare innovationstakt. Att mappa teknik och funktionalitet mot verksamhetsbehoven är viktigt, men för att få full effekt av investeringen krävs även att verksamheten förändrar sitt arbetssätt.

Avega har stor erfarenhet av att hjälpa kunder implementera Office 365 i verksamheten. En av de viktigaste lärdomarna är att inte se Office 365 som ett IT-projekt. Det är först när användandet – adoptionen – i verksamheten sker som de önskade effekterna uppstår.

Modern Workplace Adoption ökar användandet av Office 365

För att möta kundernas efterfrågan har Avega tagit fram ett erbjudande för att stötta en ökad användning av lösningen. Vi kallar det Modern Workplace Adoption Offer O365.

Under ett år hjälper vi våra kunder att ändra förhållnings- och arbetssätt för att få ut så mycket som möjligt av plattformen i det dagliga arbetet. Avega lägger upp en tidplan för hela perioden och koordinerar arbetet genom hela processen.

Vi arbetar med fyra fokusområden: Utbildning, verksamhetspiloter, insikt och rådgivning, samt uppföljning och analys.

Utbildning

Genom e-learning ger vi introduktioner och visar best practice. Varje utbildningstillfälle berör olika teman. Alla teman utgår från hur olika funktioner är tänkta att användas och hur de skapar nytta i det dagliga arbetet. Utbildningen sker via Skype och i klassrum. Där får deltagarna möjlighet att ställa frågor och få svar.

Verksamhetspiloter

Vi genomför ett antal piloter utifrån verksamhetens processer.

Fas 1: Piloten definieras utifrån verksamhetens önskemål och krav. Därefter designar vi och lanserar piloten.
Fas 2: Test i verksamheten.
Fas 3: Piloten utvärderas och beslut tas om att lansera lösningen eller designa om den.

Insikt och rådgivning

Utgångspunkten är alltid varje enskild kunds verksamhetsbehov. Utifrån dem identifierar vi användargrupper och användarmål. Det ger oss möjlighet att mappa behoven mot den funktionalitet Office 365 erbjuder.

Varje år släpper Office 365 en mängd nya funktioner. Vi vet vilka förändringar som är på gång och kommer med rekommendationer utifrån vår kunskap om kundens behov.

Uppföljning och analys

Varje kvartal genomför vi mätningar för att följa hur plattformen används. Office 365 ger möjligheter till mätning på allt från övergripande till mycket detaljerad nivå. Utifrån resultaten kan Avega rekommendera extra insatser inom exempelvis ett visst område eller en viss användargrupp.

Avega Adoption Team

Under vårt samarbete får du tillgång till ett team från Avega som är specialiserat på Office 365. De funktioner som ingår i teamet är Office 365 leverans- och förändringsledare, utbildare av slutanvändare, Office 365 expert-team, ansvarig e-learning och produktionsteam e-learning.

PDF Den moderna arbetsplatsen

Fler erbjudanden inom Office 365

Vill du jobba hos oss med Den moderna arbetsplatsen

Att jobba hos Avega