Digital Strategi

Den digitala affären från strategi till lösning

Att kunna nyttja de möjligheter som ett bra digitalt stöd ger kan ge stora affärsfördelar. Utmaningen är att veta vad som ska göras på resan som den digitala transformationen innebär.

Dagens digitala plattformar skapar bland annat möjlighet till högre produktivitet, bättre och enklare samarbete och snabbare innovationstakt. Avega hjälper sina kunder med analyser och strategier för hur tekniken kan omvandlas till ett konkret stöd för verksamheten. Vi mappar verksamhetskrav mot bäst lämpade tekniska funktioner och planerar genomförandet innan det är dags för teknisk implementation.

Stöd genom hela den digitala resan

Avega erbjuder utbildningar för användare för att korta vägen till full effektivitet. Dessutom kan den som vill få tydlig statistik på det faktiska användandet av de nya funktionerna och upplevelsen hos de anställda genom olika typer av uppföljningar och mätningar. Även förvaltning och drift finns med i vårt erbjudande till kund.

Avega erbjuder kompetens inom alla steg på den digitala resan.

digital-strategi-snurra-avlang

Våra kunder finns inom flera branscher, bland annat media, telekom, logistik/transport, bank/finans/försäkring, tillverkande industri och detaljhandel, där Microsofts produktivitetsplattformar tillför stort värde i kärnverksamheten och där den digitala transformationen pågår.

Vill du jobba hos oss med Digital Strategi

Att jobba hos Avega