Financial Performance Management

Financial Performance Management

Bank-, finans- och försäkringsbranschen står inför stora förändringar samtidigt som stora regelverksförändringar numera tillhör vardagen. Avega Group erbjuder tjänster som syftar till att skapa effektiva lösningar för god regelverksefterlevnad i den dagliga verksamheten.

Syftet är att inte bara skapa förutsättningar för regelefterlevnad, utan även hjälpa kunderna att implementera dessa i verksamheten.

Avega Group bidrar med sina specialister inom följande områden:

  • Utveckling av nya rutiner och processer inom bolagets verksamhet kopplade till befintliga och kommande regelverkskrav, bland annat AML, Basel, Solvens, CRS, FATCA samt MiFid
  • Framtagning av rutiner och arbetssätt för att säkerställa en riskbaserad uppföljning
  • Effektivisering av arbetssätt och riskhantering inom treasury

Vi stödjer er genom att erbjuda den förstärkning ni behöver, i form av drivande specialister eller team inom program- och projektledning, förändringsledning, verksamhetsutveckling och kommunikation.

Så här arbetar vi

  1. Under initieringsfasen arbetar vi tillsammans med er för att definiera och planera de aktiviteter som ska utföras för att säkerställa ett framgångsrikt genomförandeprojekt
  2. För att realisera de nya arbetssätten, utvecklar och inför vi de förändringar (exempelvis nya processer, nytt IT stöd, ny utbildning) som krävs
  3. Efter genomförda aktiviteter följer vi, tillsammans med er, upp och utvärderar resultatet samt föreslår förbättringar
  4. Vi bidrar till att förbereda ledningen för förändring, att skapa och upprätthålla medvetenhet i organisationen samt att säkerställa kommunikation genom hela genomförandeprojektet

Vill du jobba hos oss med Financial Performance Management

Att jobba hos Avega