Strategirealisering

Strategirealisering

Det är först när en strategi realiseras som den skapar värde. Ledningsgrupper lägger ofta stor kraft på att arbeta fram rätt strategi, men underskattar arbetet med hur den ska realiseras. Avega Group hjälper företag att få ut effekten av sina strategier genom att skapa och genomföra aktiviteter, samt leda de förändringar som krävs.

Utmaningarna är idag många, organisationer digitaliseras och affärsmodeller utvecklas, strukturerna förändras från traditionellt hierarkiska till mer tjänste- och processorienterade. Strategier behöver realiseras i en allt högre takt.

Avega Group kan hjälpa er med att realisera era strategier baserat på vår erfarenhet och övertygelse om att:

  • Tidig involvering av organisationen skapar förutsättningar för en lyckad realisering av strategin och ökar också organisationens långsiktiga anpassningsförmåga till förändringar.
  • Förstärkning och stöttning av ledarskapet ger en nödvändig extra drivkraft i genomförandet.

Vi hjälper er genom att erbjuda den förstärkning ni behöver, i form av drivande specialister eller team inom program- och projektledning, förändringsledning, verksamhetsutveckling och IT styrning och ledning.

Så här arbetar vi

  1. Under initieringsfasen arbetar vi tillsammans med er för att definiera och planera de aktiviteter som ska genomföras för att realisera strategin
  2. För att realisera den nya strategin leder, utvecklar och inför vi de förändringar (exempelvis nya processer, digitalisering, ny utbildning) som krävs
  3. Efter genomförd realisering följer vi gemensamt upp och utvärderar resultatet samt föreslår förbättringar
  4. Vi bidrar till att förbereda ledningen för förändring, att skapa och upprätthålla medvetenhet i organisationen samt att säkerställa kommunikation genom hela strategirealiseringen

cirkel-002

Vill du jobba hos oss med Strategirealisering

Att jobba hos Avega