Strategisk arkitektur

Strategisk arkitektur

För att dra nytta av den snabba utvecklingen av idéer och tekniska lösningar krävs förmåga att arbeta med affärsmodeller, affärsförmågor och målbilder kring verksamhetens arkitektur. Resultatet är en proaktiv förmåga att driva den egna utvecklingen istället för att reaktivt möta omvärldens snabba förändringar.

Avega erbjuder tjänster inom följande områden:

Verksamhetsutveckling

För att driva den egna utvecklingen krävs resurser och metoder för förmågeutveckling och strategiska prioriteringar. Centralt för vårt angreppssätt är att sätta oss in i var våra kunder befinner sig mognadsmässigt och driva utvecklingen utifrån detta. Vi stödjer våra kunder i deras strategiska val samt i att genomföra de prioriterade aktiviteterna.

Förmågeutveckling

Förmågeutveckling är en modern och kundcentrisk metod att utveckla högre effektivitet och bättre målfokus för moderna organisationer. Det samtida affärsklimatet kräver världsklass på prioriterade förmågor och processer. De prioriterade förmågorna väljs ur en större mängd generiska förmågor och prioriteras utifrån de egna strategiska valen.

Enterprisearkitektur

För att sammanhållet organisera både affär och teknik är våra erfarna enterprise-arkitekter skillnaden mellan att lyckas eller misslyckas. Vi är specialister på att få ihop en komplicerad verksamhetsbild med den befintliga tekniska miljön och att kunna få utväxling på nya idéer och moderna tekniska lösningar.

Målarkitektur

I syfte att tydliggöra inriktningen affärsmässigt och tekniskt finns stora fördelar att arbeta med målbilder i form av målarkitektur. Vi har genomfört ett antal projekt där vi har tagit fram målarkitektur för företag i många olika branscher bland annat bank, försäkring och tillverkande industrier. Målarkitektur är ett kraftfullt sätt att kunna styra utvecklingen istället för att följa strömmen.

IT-arkitektur

Trots allt prat om att allt flyttar upp i molnet vet vi att nästan alla företag och organisationer kämpar med effektivitet och kostnader för de befintliga IT-lösningarna. En av våra kärnkompetenser är seniora lösningsarkitekter. Dessa arkitekter sitter i centrala strategiska initiativ hos flera stora företag och organisationer. Den kanske viktigaste framgångsfaktorn för ett initiativ, förutom en tydlig målbild, är högt kompetenta människor i de viktigaste rollerna. Många av de tyngsta IT-arkitekterna och lösningsarkitekterna hittar du hos Avega.

Teknikstrategi

Teknikstrategier omfattar allt ifrån val av standardplattformar till olika typer av anpassade lösningar. I dagsläget är de tekniska valen i princip oändliga. Vi har stor erfarenhet av att arbeta med många olika typer av organisationer för att utvärdera olika teknikstrategier och tekniska alternativ. Dessa måste alltid utgå ifrån organisationens och företagets strategiska målsättningar.

Vill du jobba hos oss med Strategisk arkitektur

Att jobba hos Avega