Verksamhetsutveckling och IT-arkitektur

Verksamhetsutveckling och IT-arkitektur

För att säkerställa att ett projekt eller initiativ stöttar verksamheten, är det viktigt att förstå hur verksamheten faktiskt ser ut – eller borde se ut för att stötta strategin. Med verksamhetsbeskrivningen som grund kan man sedan tryggt bygga en IT-arkitektur som stöttar de faktiska behoven.

Verksamhetsanalys och kravanalys

Avegas konsulter inom verksamhetsanalys / Business Analysis (BA) hjälper företag att beskriva och analysera sin verksamhet för att förstå hur olika delar av organisationen måste samspela för att effektivt leverera värde i enlighet med övergripande strategi och mål. Krav på IT-lösningar underbyggs med analysen av processer, arbetssätt, organisation och informationsflöden. Avegas konsulter adresserar alla perspektiv inom kravarbete: planering, stakeholder-hantering, facilitering och samarbete, kravanalys och kravhantering samt utvärdering av hur slutlig leverans/lösning skapar värde för verksamheten.

Exempel på frågor som besvaras är:

 • Hur ska våra arbetssätt se ut för att nå målen?
 • Hur behöver vi hantera och strukturera data och information?
 • Vilka roller, kompetenser och strukturer behöver organisationen?

Typiska leveranser är:

 • Processbeskrivningar
 • Organisation; ansvar och roller
 • Informationsmodeller och dataflöden
 • Krav på IT-lösningar

 IT-arkitektur

Inom IT-arkitektur beskrivs den tekniska lösning som krävs för att realisera verksamhetens mål och behov. Den kan beskrivas som den tekniska konsekvensen av verksamhetsanalysen. Leveransen är en lösningsarkitektur som stöttar verksamheten och ofta även dataflödesmodeller mellan applikationer. Avegas lösningsarkitekter arbetar utifrån ett oberoende perspektiv avseende teknologier, plattformar och leverantörer för att säkerställa att rätt lösning tas fram till kunden.

Exempel på frågor som besvaras är:

 • Vilka plattformar/system/applikationer ansvarar för att stödja vilka verksamhetsförmågor?
 • Hur säkerställer IT-arkitekturen skalbarhet och kontinuerliga förändringar?
 • Vilka möjligheter att stödja verksamhetens innovationskraft ger nya tekniker så som Internet of Things, Mobilitet och Cloud?

Typiska leveranser är:

 • Tekniska referensmodeller
 • Riktlinjer och principer för arkitektur, integration och teknisk utveckling
 • Övergripande och specifik lösningsarkitektur

Governance – förvaltningsstrukturer för att säkerställa kvalitet över tid

Alla verksamheter utvecklas snabbt i takt med att omvärlden förändras och nya krav eller möjligheter framkommer. Avegas tjänster avseende förvaltning hjälper kunden att säkerställa att verksamheten på ett effektivt sätt kontinuerligt utvecklar sina befintliga arbetsprocesser, informationsresurser, IT-arkitektur, etc. Avega hjälper kunderna att definiera roller och ansvar, men även processer för förvaltning.

Exempel på frågor som besvaras är:

 • Hur ser ansvaret ut för att en viss värdeström eller process utvecklas enligt förväntan?
 • Vem ansvarar för att verksamhetens information är väl definierad och att datakvaliteten i systemen bibehålls?
 • Hur säkerställer vi att beskriven IT-arkitektur utvecklas och efterlevs över tid?

Typiska leveranser är:

 • Förvaltningsorganisation med roller och ansvar för de olika förvaltningsobjekten, t ex arbetsprocesser, information, IT-system, etc.
 • Arbetssätt att fånga och värdera utvecklingsbehov i förvaltningsobjekt
 • Val och implementering av tekniska arbetsstöd som stödjer underhållet av förvaltningsobjekt

Vill du jobba hos oss med Verksamhetsutveckling och IT-arkitektur

Att jobba hos Avega