Vi bidrar till ett hållbart, modernt samhälle Samhällsnytta

Medmänsklighet och digitalisering till fler för ett bättre samhälle

Avega Groups vision är att förbättra företag, samhälle och människors liv genom digital transformation. Ambitionen att bidra till ett bättre samhälle speglas inte bara i den dagliga verksamheten genom de uppdrag vi åtar sig hos sina kunder, utan också i arbetet med socialt ansvarstagande (CSR) som, med ett bredare perspektiv, bedrivs inom det forum vi kallar Participate.

De tjänster, produkter och affärsmodeller vi skapar genom att realisera digitaliseringens möjligheter skapar samhällsnytta. I linje med detta är samhällsengagemang och delaktighet en del av kulturen.

Participate bygger på medarbetarnas delaktighet. Initiativ som genomförs kommer från medarbetarna och bygger på personligt engagemang och samhällsintresse.

Några av de organisationer och initiativ vi stöttar:

 • Tekniska Museet – Maker Tour
  Maker tour är Tekniska museets turnerande science centerverksamhet. Du kan stöta på de rosa bussarna när de är på väg till platser runt om i landet för att stimulera barn och ungdomars intresse för teknik och naturvetenskap. Det gör de genom kreativt skapande, enkel programmering och problemlösning tillsammans.
 • Mitt Liv
  Mitt Liv arbetar för ett inkluderande samhälle och en arbetsmarknad som värdesätter mångfald genom att erbjuda ett adept- och mentorprogram för personer med utländsk bakgrund som saknar arbete som motsvarar deras kompetens samt professionella kontakter och nätverk.
 • Korta Vägen
  För nyanlända akademiker. Målet med Korta vägen är att du ska öka dina chanser till ett jobb som stämmer överens med din kompetens.
 • Talent without Boarders
  Talent Without Borders är en organisation med uppdrag att integrera nyanlända IT-talanger i den Svenska arbetsmarknaden. Vi ser fram emot samarbetet som kommer att fortlöpa under året. Talent Without Borders är en ideell organisation grundad i Malmö av arbetsgivare, utövare och entusiaster.

 

Jörgen hjälpte nyanländ in på arbetsmarknaden

Avegas CSR-arbete utgår från medarbetarnas personliga engagemang och samhällsintresse. Jörgen Johansson är en av många engagerade medarbetare som bidragit till Avega Participate.

Vad gör du på Avega Group?
Jag är VD för ett dotterbolag i Göteborg och ansvarar lokalt för våra erbjudanden inom ledande och styrande roller.

Hur ser du på CSR-arbete generellt?
För mig är CSR när man som företag får sina medarbetare att aktivt arbeta för att skapa samhällsnytta och samtidigt bidra till företagets utveckling.

Varför valde du att engagera dig i Korta Vägen?
När Avega började samarbeta med Korta Vägen såg jag en möjlighet att aktivt kunna bidra med mitt kontaktnätverk för att skapa samhällsnytta genom att öka integrationen på arbetsmarknaden. Kan vi dessutom kombinera det med att hjälpa våra kunder så blir det ju win-win i flera dimensioner.

Du har hjälpt en person in på arbetsmarknaden. Berätta!
Vi fick ett antal personer med kompetenser inom våra områden presenterade för oss via Korta Vägen. Eftersom jag visste att en av våra kunder hade rekryteringsbehov som matchade framförallt en av personerna så tog jag kontakt med kunden.

Jag förmedlade kontakten med Korta Vägen och satte upp ett möte där de kunde träffas. Vår kund vågade ta möjligheten och gav personen en praktikplats. Nästan direkt kände kunden att detta var en person som kunde bidra med mycket i deras verksamhet och personen i fråga tyckte det var en intressant och bra arbetsplats. De valde därför att gå vidare med en tillsvidareanställning. Jag tror att vi alla kan bidra mer än vi tror genom att våga öppna upp våra kontaktnätverk.