Vi bidrar till ett hållbart, modernt samhälle Samhällsnytta

Medmänsklighet och digitalisering till fler för ett bättre samhälle

Avegas vision är att förbättra företag, samhälle och människors liv genom digital transformation. Ambitionen att bidra till ett bättre samhälle syns ofta i uppdragen hos våra kunder, men också i arbetet med socialt ansvarstagande som bedrivs inom det forum vi kallar Participate.

Participate är Avegas samlade initiativ inom socialt ansvarstagande – CSR. Initiativ som genomförs kommer från medarbetarna och bygger på personligt engagemang och samhällsintresse. Ofta handlar initiativen om att bidra till ett inkluderande digitalt samhälle där fler ges möjlighet att delta i och bidra till det digitala samhället, eller samhället i stort.

Några av de organisationer och initiativ vi stöttar:

 • Ung Cancer
  Ung Cancers Fuck Cancer-armband sprider inte bara ett viktigt budskap. De är också en viktig del av vår historia och inte minst vår fortlevnad. Precis som pärldagarna där människor tillsammans samlats för att pärla dom.Genom att boka en pärlning eller pärldag med ditt företag, förening eller organisation, får ni en fin stund tillsammans som skapar gemenskap. Samtidigt hjälper ni oss fortsätta minska ensamhet och ge personligt, ekonomiskt och rehabiliterande stöd till unga vuxna. Stöd som är avgörande för mångas dagliga tillvaro.
 • Mitt Liv
  Mitt Liv arbetar för ett inkluderande samhälle och en arbetsmarknad som värdesätter mångfald genom att erbjuda ett adept- och mentorprogram för personer med utländsk bakgrund som saknar arbete som motsvarar deras kompetens samt professionella kontakter och nätverk. Avega stöttar genom att medarbetare på Avega agerar mentorer.
 • Situation Stockholm
  Avega är stolt sponsorprenumerant till Situation Stockholm som hjälper hemlösa, före detta hemlösa och socialt utsatta människor tillbaka in i samhället.

Några av de organisationer och initiativ vi har stöttat:

 • Tekniska Museet – Maker Tour
  Maker tour är Tekniska museets turnerande science center-verksamhet. Du kan stöta på de rosa bussarna när de är på väg till platser runt om i landet för att stimulera barn och ungdomars intresse för teknik och naturvetenskap. Det gör de genom kreativt skapande, enkel programmering och problemlösning tillsammans.
 • Korta Vägen
  För nyanlända akademiker. Målet med Korta vägen är att öka nyanländas chanser till ett jobb som motsvarar deras kompetens.
 • Talent without Boarders
  Talent Without Borders är en organisation med uppdrag att integrera nyanlända IT-talanger i den Svenska arbetsmarknaden. Vi ser fram emot samarbetet som kommer att fortlöpa under året. Talent Without Borders är en ideell organisation grundad i Malmö av arbetsgivare, utövare och entusiaster.

 

Exempel på medarbetares personliga engagemang:

Peters engagemang ger mat och mötesplats för utsatta 

Var tredje lördag står Peter Tönnäng, konsult på Avega, i ett soppkök i Centrumkyrkan i Sundbyberg. Han är volontärkoordinator och ser till att det finns personer på plats som brer de 300 mackorna och kokar de 80 liter soppa som volontärerna tillsammans med en deltidsanställd kock serverar till kökets upp till 100 gäster.

– Det ger mig glädje att dela med mig. Dessutom har vi en fantastisk arbetsgemenskap i soppköket, säger Peter. 

Peters engagemang började för nio år sedan. Då var soppköket litet och en handfull volontärer köpte några burkar soppa som värmdes till de som kom. Idag är verksamheten betydligt större och soppköket, som drivs av kyrkan, samarbetar med lokala Hemköp och bagerier som skänker mat och bröd som blivit över eller annars skulle bli gammalt. Även kommunen stöttar verksamheten ekonomiskt, men bidragen kommer främst från kyrkans insamlingar och övriga verksamheter, som konserter.

– Några av de som kommer till oss har knappt ätit på en vecka, men många kommer också för gemenskapen. Hos oss blir de sedda och känner sig välkomna. Det här är människor som inte känner sig välkomna på så många ställen, säger Peter.

Samarbeten ger gemenskap – och miljöpris
Kyrkan samarbetar med kommunen kring fler aktiviteter än soppköket. Bland annat arrangeras Gemenskapsjul, då kyrkan välkomnar till julfirande på julafton och juldagen. Då är även kommunens simhall öppen och har gratis entré. Frisörelever finns på plats och klipper de som vill och insamlade kläder delas ut. På juldagen serveras överbliven julmat från en restaurang som komplement till det som kyrkan ordnat.

Utöver att utsatta får mat och gemenskap bidrar arbetet även till klimatet genom att mat inte kastas. Kyrkan, Hemköp och det lokala bageriet fick för några år sedan dela på kommunens miljöpris för sitt arbete, som ju även minskar matsvinnet.

Alla kan bli volontärer 
Peter är medlem i kyrkan och vill vara aktiv. Soppköket ger honom en koppling till sin kristna tro, där han menar att tron tar sig utryck i handling så att tro och handling går hand i hand. Men cirka hälften av volontärerna är inte med i kyrkan. Peter menar att vem som helst kan bli volontär.

– Det finns så många olika uppgifter. Vill man inte ha gästkontakt kan man jobba i köket och bre mackor eller köra disken. Det är bra att kunna samarbeta och ha en del tålamod, inte minst vid gästkontakt. Vi vill gärna att man ska ha en viss kontinuitet i sitt engagemang och jobba varje, varannan, var tredje eller var fjärde lördag utifrån ett schema man kommer överens om. Men alla är välkomna att göra ett “prova-på-pass”. I övrigt räcker det med att vilja göra gott för andra, säger Peter.

 

Jörgen hjälpte nyanländ in på arbetsmarknaden

Avegas CSR-arbete utgår från medarbetarnas personliga engagemang och samhällsintresse. Jörgen Johansson är en av många engagerade medarbetare som bidragit till Avega Participate.

Vad gör du på Avega Group?
Jag är VD för ett dotterbolag i Göteborg och ansvarar lokalt för våra erbjudanden inom ledande och styrande roller.

Hur ser du på CSR-arbete generellt?
För mig är CSR när man som företag får sina medarbetare att aktivt arbeta för att skapa samhällsnytta och samtidigt bidra till företagets utveckling.

Varför valde du att engagera dig i Korta Vägen?
När Avega började samarbeta med Korta Vägen såg jag en möjlighet att aktivt kunna bidra med mitt kontaktnätverk för att skapa samhällsnytta genom att öka integrationen på arbetsmarknaden. Kan vi dessutom kombinera det med att hjälpa våra kunder så blir det ju win-win i flera dimensioner.

Du har hjälpt en person in på arbetsmarknaden. Berätta!
Vi fick ett antal personer med kompetenser inom våra områden presenterade för oss via Korta Vägen. Eftersom jag visste att en av våra kunder hade rekryteringsbehov som matchade framförallt en av personerna så tog jag kontakt med kunden.

Jag förmedlade kontakten med Korta Vägen och satte upp ett möte där de kunde träffas. Vår kund vågade ta möjligheten och gav personen en praktikplats. Nästan direkt kände kunden att detta var en person som kunde bidra med mycket i deras verksamhet och personen i fråga tyckte det var en intressant och bra arbetsplats. De valde därför att gå vidare med en tillsvidareanställning. Jag tror att vi alla kan bidra mer än vi tror genom att våga öppna upp våra kontaktnätverk.