Vår position och Strategiska fundament

Strategiska fundament

Avega är ett konsultföretag specialiserat inom digital transformation. Avega erbjuder erfarna specialister inom de områden som krävs för att hjälpa kunderna i den digitala transformationen och tar uppdrag som experter eller mindre team eller projekt. Vi åtar oss nyckelroller hos våra kunder som kräver erfarenhet och expertis.

Heltäckande erbjudande inom digital transformation

Att ta tillvara de möjligheter den digitala transformationen ger kräver många olika kompetenser. Verksamheten och IT behöver hitta nya sätt att samverka och ofta krävs helt nya affärsmodeller som ska realiseras genom olika typer av systemstöd. Därför är Avega mål att ha ett heltäckande erbjudande inom digital transformation med expertis inom transformation, standardplattformar och kundunika lösningar.

Erfarna specialistkonsulter i nyckelroller

Avega består av erfarna specialistkonsulter som åtar sig de nyckelroller i kundernas projekt som krävs för att nå framgång i de viktigaste projekten. Vår matchningsprincip 1:1 säkrar både att kunden får rätt kompetens för uppdraget och att konsulten aktivt deltar i valet av uppdrag, vilket skapar maximalt engagemang för uppgiften.

Nära kunden

Avegas roll är ofta som rådgivare som rekommenderar lösningar till kunderna. Detta förhållningssätt kräver en nära dialog och närvaro hos kunderna. Därför är vår ambition att bygga långsiktiga relationer med en direkt dialog mellan oss och våra kunder. För att säkerställa att våra rekommendationer alltid utgår från kundernas behov bedriver Avega ingen proaktiv försäljning av licenser eller tjänster från andra leverantörer.

Kontinuerlig utveckling

För att kunna leda kunderna i deras digitala transformation måste Avegas konsulter alltid ligga i framkant kompetensmässigt. Kontinuerlig utveckling är därför centralt för Avega. Utvecklande kunduppdrag utifrån matchningsprincipen 1:1 är grunden i detta. Vår organisation med specialiserade dotterbolag där konsulterna får utvecklas tillsammans med andra experter inom sitt område syftar också till kontinuerlig utveckling, precis som Avegas unika forum för kompetensutveckling, Elevate. Avega bygger aktivt interna nätverk för att öka möjligheterna till samarbete och kompetensutbyte, men också för att göra jobbet roligare.

Delaktighet

Genom en kultur som bygger på delaktighet skapas en entreprenöriell anda som genomsyrar Avega. Tillsammans bygger vi det företag vi vill jobba på. Många av de initiativ som finns på Avega bygger på just engagemang och delaktighet från våra medarbetare. Detta gäller alltifrån kompetensutveckling och gemensamma aktiviteter till CSR.