Värderingar enar företaget Våra värderingar

Värderingar enar företaget

Vår kulturella värdegrund vilar på orden kraft, medmänsklighet och ­professionalism.

Kraft

Våra medarbetare har vilja och drivkraft att utveckla sig själva och sin omgivning.

Medmänsklighet

Vår företagskultur präglas av ärlighet, öppenhet, gemenskap och omtanke.

Professionalism

Vi tar ansvar, håller vad vi lovar, ser helheter och bidrar alltid till lösningar.

avega_sardinien_-2015
Medmänsklighet – det vinnande bidraget i en teamaktivitet som gick ut på att illustrera en värdering.

Delaktighet – en del av kulturen

Genom en kultur som bygger på delaktighet skapas en entreprenöriell anda som genomsyrar Avega Group. Tillsammans bygger vi det företag vi vill jobba på. Många av de initiativ som finns på Avega bygger på just engagemang och delaktighet från våra medarbetare.

Activate

Activate är medarbetarens forum för att umgås tillsammans utifrån olika intresseområden, till exempel löpning, yoga och andra sporter, men även andra aktiviteter som till exempel foto, konst och brädspel.

Vega

Vega är Avega Groups professionella kvinnliga nätverk. Syftet med nätverket är att inspireras och utbyta erfarenheter, bredda medarbetarens nätverk i Avega, samt bidra till ökad mångfald.

Participate

Participate är Avega Groups samlade initiativ inom socialt ansvarstagande – CSR. Initiativ som genomförs kommer från medarbetarna och bygger på personligt engagemang och samhällsintresse.